"Læring er varig endring av adferd"

Konkrete, praktiske kurs 
- med nyttige verktøy og individuelle tiltak

Utdanningen min som allmenlærer og spesialpedagog, samt erfaringen med å utvikle og holde kurs i over 20 år for store og små bedrifter i Norge, har gitt meg holdningen "Kurs må ikke bare tilføre ny kunnskap, men gi verktøy, forståelse og tiltak for hvordan man kan gjøre ting litt annerledes etter kurset". Altså endre adferd. 

Derfor er kursene mine bygget på teori og vitenskap, men handler aller mest om hvordan:Hvordan deltakerne kan bruke kunnskapen de tilegner seg - konkret - i sitt eget, individuelle virke. Jeg har bygget opp flere salgs-, leder- og arbeidsmiljøprogrammer for selskap som Coca-Cola, Reitangruppen, Fjordkraft, Personalhuset, Møller, SMB Norge, MyNewsDesk m.fl., og flere av kundene mine har vært kunder over flere år med flere, ulike programmer.

Min kursmeny
"Fast eller fiksa"


Ettersom jeg har utviklet og holdt kurs for små og store grupper i mer enn 20 år, har jeg flere kurs jeg kan tilby nærmest "ferdige" (fast). Allikevel ønsker jeg innspill på din bedrift og deres utfordringer, slik at jeg kan tilpasse best mulig. Jeg synes det også er bra å få innsikt i og kjennskap til bransjen du opererer i og din bedrift. Jeg kan også skreddersy helt egne kurs for deg og din bedrift innen mine fagområder (fiksa).

EKSEMPEL PÅ KURS:

 • Ledelse som virker
 • Vårt arbeidsmiljø
 • Presentasjonsteknikk
 • Lederkommunikasjon
 • Verdibasert ledelse
 • Tillitsbasert ledelse
 • Rekruttering
 • Salg & Service
 • Forhandlingsteknikk
 • Personlig utvikling
 • Samarbeid og samhandling
 • Train the trainer
 • Konflikthåndtering
 • Medarbeidersamtale
 • Målstyring

Hva kjennetegner en god kursholder?


Budskapet må være levende, engasjerende og fylt med kunnskap. Samtidig er det aller viktigste å tilpasse seg til deltakerne; "one size fits all" er oppskriften på å ikke lykkes; fordi deltakerne kommer med ulik bakgrunn og forskjellige referanserammer. 

Mange husker dagene på skolen, hvor man skulle sitte stille på pultene sine og "motta kunnskapen". Det oppleves ofte kjedelig. Mitt mål er både å fenge, men også å ekte involvere og inkludere deltakerne. Kommunikasjonen skal gå begge veier, jeg ønsker god kontakt med kursdeltakerne, det bør åpnes for en del dialog, innspill bør gå flere veier - og det skal skapes læring gjennom nettopp dette.

En dyktig kursholder utfordrer også. Stiller spørsmål, gir tilbakemeldinger, korrigerer kanskje adferd - og gir konkrete innspill på "hvor din sko trykker". På den måten gir man deltakerne muligheten til virkelig å utvikle seg; gjennom individuelle tilbakemeldinger og tiltaksplaner.

Enkelte gruer seg litt til kurs; fordi man må prestere og delta under litt annerledes settinger. En god kursholder vil skape trygghet - slik at man både kan dele og få tilbakemeldinger - og det oppleves positivt og utviklende!


Metodikk og Læringsplattform


«Læring er varig endring av adferd»; Jeg ønsker utviklingen skal være konkret, og føre til at deltakerne gjør ting annerledes etter endt utvikling. Det skal skje noe med holdning og adferd etter programmet - skritt for skritt.

«Jeg lærer mer av å gjøre»; Programmet skal fremme refleksjon, deltakerne skal utfordres, involveres og delta aktivt gjennom diskusjoner, oppgaver, gruppearbeid og øvelser.

For kurs anbefaler jeg at deltaerne får tilsendt spørsmål og oppgaver som skal løses i forkant av programmet, slik at de er mentalt innstilte på å delta aktivt, at de allerede har reflektert litt over adferd, samt at de kan delta i oppgaver / dialog uten «å bli overrasket» eller ha behov for tid til å «tenke seg om» (hindre ubehag). Mengde, arbeid mellom eventuelle kursmoduler etc. avtales selvsagt i forkant.

Eksempel på metoder / verktøy:

Erfaringsutveksling, videoer, leker (med et poeng), vise praktiske eksempler, arbeids- eller verdiduk, fuelboks, samtalekort, speeddate, PowerPoint, debatt, skrive på tavle/flipover, Quiz/Kahoot, gruppearbeid, forelesning, caseoppgaver eller rollespill. 

Hva sier oppdragsgivere?

"
Solfrid Flateby holdt kurset «Lederkommunikasjon som virker» over to fulle dager for oss. Hun fikk karakteren 6 i snitt (skala 0-6) på evalueringen fra lederne som deltok.
Hege Johannessen, Confex

Dette er det beste kurset jeg har deltatt på! Stor takk til foredragsholder/instruktør Solfrid Flateby for fantastisk gjennomføring. Kursholderen utfordret hver og en av oss på måten vi utøver kommunikasjon, og hvordan vi kan bli den beste utgaven av oss selv i møte med våre medarbeidere, som alle har ulike behov. Jeg gleder meg til å prøve ut ulike tips fra kurset i praksis. Dette kurset vil jeg varmt anbefale til mine lederkollegaer! 
Tone Pettersen Olden, Trondheim Renholdsverk

Jeg har deltatt på flere ledersamlinger med Solfrid Flateby. Jeg opplever at hun evner å sette agenda og samtidig justere kunnskap og metodikk til oppgaver og utfordringer i vår hverdag. Det gjør teorien praktisnær og anvendelig, og læringskurven blir bratt. Og så lager hun en varm og humørfylt stemning rundt veiledningen, som skaper positiv energi i arbeidet ut i organisasjonen. 
Bodil Espeland, PlanB


Se siden "Sagt om Solfrid" for flere sitater ;)