"Unikt. Engasjerer og aktiviserer ALLE"

Verdiduk / Arbeidsduk
- et pedagogigsk verktøy for ekte involvering!

Mange har lyst til å engasjere og involvere medarbeiderne i ulike tema; for å skape interesse og engasjement, men også for å få verdifulle innspill fra alle i avdelingen eller organisasjonen. Tradisjonelt gruppearbeid betyr ofte et ark med spørsmål som den mest dominante i gruppen tar "ansvaret for", en får sekretæroppgaven (gjerne en kvinne), to prater hele tiden, og to hører i beste fall på de andre...Så presenterer gruppene det de har gjort. Gjenkjennelig? 

Verdiduk / arbeidsduk er et verktøy som aktiviserer ALLE - og som skaper god refleksjon og gode diskusjoner, får alle  «med» - og gir medarbeiderne og lederne muligheten til å gi konkrete innspill på hva vi kan gjøre mer av / mindre av (både selskapet og individuelt); konkrete tiltak og forslag - gjennom nettopp engasjement og forpliktelse. Det er GØY også.


Hvilke tema passer?

Man kan utvikle duker for alle type tematikk - det handler om hva dere ønsker fokus på hos deg; arbeid med visjon og verdier, bærekraft, kultur, holdninger, arbeidsmiljø, strategi og ledelse»

Etter å ha utviklet duker for nærmere 40 selskap, har jeg laget duker basert på implementering av strategi for BAKKE AS, om verdigrunnlag og hva disse betyr for oss for Reitangruppen, om hva vi skal gjøre mht bærekraft; hva er bærekraft, hva betyr det for oss, og hva slags små og store tiltak kan vi gjøre hos oss for Personalhuset, om samarbeid og samhandling på tvers for Moelven, om arbeidsmiljø og kultur hos Møller osv. 

Å ansvarliggjøre 

Det er enkelt å skylde på andre, se hva ledelsen eller andre i selskapet burde og kunne gjort - og kritisere tiltak og handlingsplaner. Verdiduk / arbeidsduk ansvarliggjør oss - på pedagogisk vis.

Gode spørsmål og dilemmaer skaper refleksjon og diskusjon, men gir også god mulighet til å utfordre de som sitter rundt bordet: "Hva kan vi som sitter rundt bordet gjøre i morgen for å skape en positiv forskjell der vi er?", "Skrive fem konkrete ting vi rundt bordet kan gjøre litt mer av / litt mindre av" eller "Hva gjør medarbeidere som er gode på å gi kritikk / ta kritikk (være konkrete)".

Flere selskap jeg har laget duker for har laget flere duker; som fortsettelse på arbeidet med sine tema eller på ulike tema fra duk til duk. Ett av selskapene jeg jobber for og med er på sin 6.duk for alle i organisasjonen sin. Tiltak som foreslås underveis på dukene evalueres av ledergruppen, og flere tiltak er implementerte underveis. En kulturreise.

Spørsmål og dilemma

Dukene er laget nærmest som et spill, og det er noe av grunnen til at det er annerledes og engasjerende. Kommer du til "trekk et Våre Valg-kort", får gruppen et dilemma - skreddersydd.

Spørsmålene deltakerne møter på duken skal fremme refleksjon, diskusjon og gi oss verdifull input. Spørsmålene er åpne, men allikevel konkrete - alt etter hvilket tema din duk har. Ett eksempel kultur er spørsmålet "Hva kjennetegner et godt arbeidmiljø? (skrive minimum 10 punkter" eller innen bærekraft: "Hvilke tiltak kan vi implementere avdelingsvis for å fremme bærekraft (minimum fem konkrete tiltak)? Være kreative!" 

    Prosess: Utviklingen av DIN duk

Du bestemmer deg for tema og ønsket målsetting (involvering for refleksjon og samarbeid, konkrete input til deg fra medarbeiderne - eller begge deler).


  • Du sender over layout-elementer
  • Du får en lang liste over tilpassede spørsmål og forslag til dilemmaer (relatert til avtalte tema / strategi / formål)
  • Du legger til spørsmål og dilemmaer etter ønske
  • Vi enes om hvilke spørsmål og eventuelle dilemmaer som skal være med på duken
  • Vi koordinerer gruppebord / størrelse på duken
  • Du mottar forslag til layout / design
  • Godkjenning / justering layout / design
  • Dukene produseres