WORKSHOP / VERKSTED

For en del grupper vil workshop fungere bedre enn foredrag og kurs, fordi man ønsker mer kreative faser, man har konkrete utfordringer man ønsker å løse sammen, man har konflikter i en gruppe, man ønsker å samhandle mer og bedre - og man ønsker prosess fremfor konkret output og input. Mange ledere velger å ha kommunikasjonsworkshop med sin ledergruppen jevnlig for å sikre og styrke god samhandling og struktur.


Når jeg er med og fasiliteter workhops er det for å lede prosessen på en profesjonell og god måte, slik at alle deltakerne kan være nettopp deltakere. Utgangspunktet for en workshop kan være bredt og udefinert som «kartlegging av virksomhetens strategiske muligheter», til et konkret definert mål: "lage en tiltaksplan for å møte bærekraftsmålene våre".

Workshopene betstår ofte av faser som identifisere, strukturere, analysere, kommunisere og oppsummere, men kan også struktureres opp om refleksjon, diskusjon, deling - frem mot enighet rundt til eksempel "hva gjør vi mer av / mindre av" osv.

En workshop er en anstrengende arbeidsform og derfor som regel bør være kortere enn en vanlig arbeidsdag.